Xristian inacında qiyamət(Armageddon) əlamətlərindən biri.Ağ at və atlısı Hz.İsanı,qırmızı at və atlısı müharibəni,qara at və atlısı qıtlığı,solğun rəngli at və atlısı isə xəstəliyin əlamətidir.Baxanda indiki dövrdə demək olar hamısını yaşayırıq
Şahənşah
araşdıranlar üçün həm də ağıla denver hava limanının gəldiyi söz birləşməsi
excalibur