qiyam

god dammit
bir dövlətin siyasi, sosial və iqtisadi quruluşunu və ya idarə nizamını dəyişdirmək məqsədi ilə hüquq qaydaları və qanunlara riayət etmədən zor və şiddət istifadə edərək həyata keçirilən kütləvi xalq hərəkatıdır.