azərbaycan mentaliteti və onun mühafizəçiləri (bax: qaqlilər) ilə əks mövqedə dayanan anlayış.
italiano
hələ də belə şeyləri müzakirə edəcək qədər geri olduğumuzu sübut edən başlıq.

(-spoiler-)
əlavə: başlıq ağıllara paster north westi gətirdi.
daniel
İndi bütün qılları qırxsın? o əziyyətə dəyər dostum sezonluq birşey ;)
anonimkimsə