qəlb ritmini sürətləndirən şeylər

axilles
heç gözləmədiyin anda qabağına qoyulan super yemək, heç ümid etmədiyin bir anda gəlib qarşında oturan gözəl bir qadın. ikisi də nədənsə yay fəslində başverdi. həzm etməyim çətin oldu.
injivari
Yol keçərkən qarşıdan gələn maşını görməmək. (Bir anda gələn siqnal səsi ilə göz bəbəyinin böyüməsi və yerini yadırğayan ürəyi sakitləşdirməyə çalışmaq)