qara dəliklər

aorus
Qara dəliklər kainatdakı ən qeyri-adi cisimdir.Qara dəliklər kütləsi bizim günəşimizdən 3 vəya daha ağır olan ulduzların ömrünün sonuna çatdıqda radioaktiv yanacağının qurtarması iıə içinə doğru çökməsi ilə əmələ gəlir. Bu çökmədən sonra içərisində təkillik adlanan uzay zamanda yırtıq əmələ gətiri. Bu yırtıq ulduzun qalan bədənini içinə çəkir və qara dəlik əmələ gətirir. Qara dəliklərdən Havking radiasiyası xaric heçnə qaça bilmir. Bu dəlikə yaxınlaşdıqca vaxt yaxaşıyır və axırda dayanır.
price
Bir şəkil niyə belə vacibdir? Çünki::::
Qara dəliyin cazibəsindən heçnəyin çıxa bilmədiyi bir yer var ingiliscə event horizon, (bax:hadisə üfqü). Bizim birşeyi görüb şəklini çəkə bilməyimiz üçün o cismə işıq düşməli və gözümüzə yansımalıdır. hadisə üfqündən işıq belə çıxa bilmir və bu o deməkdir ki biz qara dəliyi görə bilmərik.