pulun ala bilməyəcəyi şeylər

phoenixn
1) vicdan
2) zaman
3) iradə
4) bilik
5) hörmət
6) bacarıq
7) şəxsiyyət
8) küçə heyvanları
9) uşaqlar
10) əsl dostlar
11) ana sevgisi