üz korluğu olaraq da bilinir. insan sifətlərini ayıra bilməmə, tanımama hadisəsidir. xəstəliyə tutulanlar insanın üz nahiyəsindəki orqanları ayrı-ayrı görür, amma onlar arasında bir bağ yarada bilmir. xəstəlik insanın öz üzünü belə tanıya bilməməsinə qədər irəliləyə bilər. prosopaqnostiklər toplumda çox insan olduğundan əziyyət çəkirlər, buna görə də belə ortamlardan uzaq durmağa çalışırlar.
italiano