buzdağının görünməyən qismi kimi, reallığının kiçik bir bölümünü sənət vasitəsiylə göstərən, əslində heç də göründüyü qədər " günahsız " olmayan, cəmiyyətin həyatında xüsusən ticarətdə istehlak və imic çılğınlığını başladan, yaşadığımız çağı əhatə edən fəlsəfə axını.
abirsiz