platforma

coin
konsertlərin, sənət fəaliyyətlərinin, əyləncələrin təşkil edildiyi mühitlərə qurulan səhnə bölümünə verilən ad.