mənə çatmayan, ad qoymaqda çətinlik çəkdiyim bir haldı. gələni gedəni əməliyyat edib, orasını kəsir, burasını düzəldir... ala get bir özüvə də güzgüdə bax də!
phoenixn