nə baş verirsə bizdən çox uzaqda olur. başqa bir dünyada olacaqlar haqqında utopik xəyallar qurmaq bizə qalır ancaq. fantaziyadır həqiqətlə arasında bir əlaqə axtarmaq vaxt itkisidir.
god dammit