overrated

louis pasteur
İngiliscədən bir kəlmə. Mənası: nəyisə/kimisə çox şişirtməkdir.

Azərbaycanda daha qəribə şəkildə təzahür edir məs.: (bax:trans)ları, cəmiyyətə gərəksiz olanları, reytinq uğruna hər cürə hoqqadan çıxanları, özünü düşük yerinə qoyub şöhrət qazananları, uşağların psixologiyası üzərində mənfi iz qoyanları məşhur etməyi onsuz da bilirik. Baxın buna kimisə/nəyisə “overrated” etdi(lər) deyilir. Əlbəttə, bir də(bax:underrated) var ki, onu da biz bilmirik.