başı götündən çıxmayan elmi şuranın verdiyi qərarlarla keçiriləcək, 0 şəffaflığın olacağı "imtahanlar silsiləsi"
phoenixn