ölüm qorxusu əslində ölən/öləcək olan kimsənin deyil, onun sevənlərini daha çox maraqlandırır.
axilles