ölkə topları

moxorovicic
İngiliscədəki "countryball" sözündən gəlir və ölkə topları komiksindən götürülüb.Komiksdə ölkələr toplar şəklində göstərilir və tarixi hadisələr komedik bir şəkildə onların arasındakı hadisələr olaraq təsvir olunur (toplar tipik insan kimi danışa və hərəkət edə bilir).Yeganə olaraq İsrail top yox,kub olaraq təsvir edilir.
Belə ki,İsrail komiksdə ölkələrin əslində top yox,kub olmasını aşkarlayır.Yəhudilərin bütün ixtira və kəşflərinə qarşı çıxan nasistlər bu kəşfdən sonra yəhudilərə qarşı Holokost həyata keçirir.Sonradan İsrail top deyil,kub olmağı qəbul edir