nihilizm

alessandro
Fəlsəfi dünya görüşüdür. Nihilistlər adətən insanların yaradılışı (və ya yaranması), əxlaqi və mədəni dəyərlərin ümumilərşdirilməsi yerinə hamının subyektiv fikri olması, ümumi qəbul edilmiş şeyləri qəbul etməmə azadlığı kimi mövzular ilə maraqlanan (təstiq edərək) şəxslərdir. Müxtəlif inanclara mənsub olan nihilistlər olsa da, Haydeger tərəfindən əsası qoyulan Aqnostik Nihilizm bu məsələlərin nihilizmə gətirilməsinin qarşısını almışdır.