“Mənəvi tərəfləri güclü olan insanlar digərlərindən qat–qat daha böyük faciələrə məruz qalarlar. Həyat onlara ən güclü silahlarıyla hücüm edər.”—sözlərinin müəllifi
l22aprell