nida

niko
sonuna gəldiyi kəlməyə ya da cümləyə diqqət çəkmək üçün istifadə edilən, bəzən isə əslində tam tərsini ifadə etmək istəyirəm mənasına gələn durğu işarəsi.