mütləq oxumalı olduğunuz 30 kitab

frakovski


1. Mircea Eliade - "Dinlər tarixi"
2. Karen Armstrong - "Tanrının tarixi"
Bu kitablar dinlər tarixi haqqında məlumat əldə etmək üçün mükəmməl materialdır.

3. Cəlaləddin Rumi - "Məsnəvi"
Sufizmin görkəmli nümayəndəsi olan Ruminin fikirləri ilə bəzədiyi möhtəşəm əsər. Harvard Universitetinin psixologiya bölməsinin 42-ci dərsinin 70%-i Ruminin bu kitabdakı sitatlarından ibarətdir.

4. Adam Smith - "Xalqların sərvəti"
5. Karl Marks - "Kapital"
Biri kapitalizmin, biri də kommunizmin ən görkəmli simasıdır. Çox mürəkkəb dildə yazılan bu kitablar iqtisadiyyat üçün əvəzolunmaz materialdır.

6. Will Durrant - "Mədəniyyət"
20 cilddən ibarət olan bu araşdırma Dünya Mədəniyyətlərinin tarixini örənmək üçün əvəzolunmaz mənbədir.

7. Henri Kissincer - "Diplomatiya"
8. Paul Kennedi - "Böyük dövlətlərin yüksəliş və çöküşü"
Həm siyasət haqqında nəsə bilmək istəyənlər, həm də tarix öyrənməyə can atanlar bu kitabları mütləq oxumalıdırlar.

9. Jan Jak Russo - "Emil"
Övladın və şagirdin tərbiyə olunması üçün qələmə alınmış ən mühüm əsər...

10. Yuval Noah Harari- "Böyük üç əsər"
Bu üç əsər bizə olduqca önəmli bilgiləri çatdırır.

11. İbn Haldun - "Müqəddimə"
Bu əsər sosiologiyanın banisi İbn Haldunun bizə verdiyi ən böyük töhfədir.

12. Dörd böyük kitab (Tövrat, Zəbur, İncil, Quran)
Öz yolunu özü təyin etmək istəyən şəxslər bu kitabları mütləq oxumalıdırlar.

13. Qriqori Petrov - "Bəyaz Zanbaqlar Ölkəsi"
Atatürkün məktəblərdə məcburi keçilməsini əmr etdiyi kitab.

14. Çarlz Darvin - "Növlərin mənşəyi"
Bir az da təkamül nəzəriyyəsini araşdıraq.

15. Ziqmund Freyd - "Psixoanalizə giriş"
16. Karl Qustav Yunq - "Analitik psixologiya"
17. Qustav Le Bon - "Kütlə psixologiyası"
Psixologiya tarixinin 3 dahisindən 3 əsər...

18. Dalai Lama - "Atomun içindəki kainat"
Elm və din əlaqəsini bir ruhanidən dinləyək.

19. Stephen Hawking - "Zamanın qısa tarixi"
20. Stephen Hawking - "Qoz qabığının içindəki kainat"
Bir əfsanədən iki möhtəşəm kitab...

21. Ahmet Arslan - "İlkçağ fəlsəfə tarixi"
22. Ahmet Cevizci - "Fəlsəfə tarixi"
23. Bertrand Russell - "Qərb fəlsəfəsi tarixi"
Fəlsəfə tarixi üçün möhtəşəm kitablar...

24. Platon - "Dövlət"
25. İbn Rüşd - "Tutarsızlığın tutarsızlığı"
26. Nikkolo Makiavelli - "Hökmdar"
27. Artur Şopenhauer - "İradə və təsəvvür olaraq dünya"
28. Fridrix Nitsşe - "Zərdüşt belə buyurdu"
29. Soren Kierkegaard - "Qorxu və titrəmə"
30. Karl Popper - "Açıq cəmiyyət və onun düşmənləri"
Ümumi fəlsəfəyə aid mükəmməl kitablar...