mütəfəkkir

axilles
yenidən düşünən və indiyə qədər üzərində düşünülmüş şeylərin heç vaxt lazımı qədər düşünülməmiş olduğu fikrində olan insandır.