musiqi sözü antik yunan dilindən tərcümədə "ilham pəriləri" mənasına gələn "moũsai" sözündən götürülmüşdür.
chomolungma