Etməyin qardaşım. Heçkəsi heçkəslə müqayisə etməyin. Sən niyə ondan az bal yığdın, o niyə daha iridi, o niyə daha çox pul qazanır....... mənə nə?! Sən öz sahəndə ən yaxşısı olmadan heçkəsi müqayisə eliyə bilmərsən. Səndən də yaxşıları var amma bizim üçün ən yaxşısı sənsən. Heçkəs ideal deyil.
price
sizi kimləsə müqayisə edənə deyiləcək müqəddəs söz :
(-spoiler-)
"sənə girib çıxanın adı nədi?"
tapo