mühafizəkar

debian
həqiqi mənada istifadə edilməsi artıq mümkünsüz olan bir ön addır. artıq ən sataşqan insanlara belə mühafizəkar deyildiyi və hətda vətən xaini sayılabiləcək insanların bu qrupa daxil edildiyi bu günlərdə anlayış qarışıqlığının bir nömrəli nümunəsidir.
bu isimlə xatırlanan insanların mühafizə etmə istəyi içərisinə qəflətə düşmüş olma ehtimalları yüksəkdir.
bu başlıqdaki bütün entryləri gör