müəllimlik

god dammit
verilənlərin və alınanların maddi olaraq düşünülməməsi lazım olduğu, sevgiylə baxan bir cüt göz üçün sərvət veriləsi peşədir. sevmədən etmək olmur digər peşələr kimi.