mensturasiya

louis pasteur
Qadınlarda hər ay follikulun partlaması və həmin follikulun yumurtalıqdan qan şəklində çıxmasıyla nəticələnən tsikl. Tsikl müddəti 28 gün'dür. Ay başı fazası isə 4-5 gün çəkir.

12-13 yaşdan 55 yaşa kimi davam edir.

Hər qadında isə müxtəlif günə tekabül edir.
bu başlıqdaki bütün entryləri gör