mənim üçün pis

orwell
Başqasına görə yaxşı, bir başqasına görə isə sıradan bir hal ola bilər. Bu tamamı ilə baxış açısına, böyüdüyün mühitə və dünya görüşünə görə dəyişəcək qavramdı. Lakin elə pis var ki, buna dünyanda heç kimin gözündə yaxşı ola bilmir... Və elə "pis" yoxdu