məcaz

coin
anlamaq üçün həm məlumat, həm praktik zəka tələb edən fəlsəfik bənzətmələr. çox vaxt izah ediləcək şeyin yazılanla heç bir əlaqəsi olmaz. ipuclarını toplayıb özünüz bir qərarə gəlirsiniz.