yunan mənşəli söz olsa da, özünün bu forması ilə dilimizə keçən parazit sözdür. azərbaycanca isə ahənrübadır.
italiano