İnsanların həddindən artıq xəyal qurması ilə müşahidə olunan və rəsmi psixologiyada xəstəlik kimi qeyd olunmayan,konkret müalicəsi olmayan xəstəlik.Xəstələr bir müddətdən sonra real həyatdan imtina edib 10-12saata qədər xəyal qura bilərlər .Adətən yaşadığı həyatdan, cəmiyyət və sistemdən narazı olan və ya uşaqlığında travması olan insanlar ,bəzən də aşırı xəyalpərəstlər bu xəstəliyə tutula bilər.
Barat
Bədbəxt və xəyalpərəst dahilərin xəstəliyi.
Barat