lalə

louis pasteur
Gül adıdır. Mənim də ən sevdiyim qadın adlarından birisidir. İstərdim ki, bu ada bir də məndən qulaq asasınız (oxuyasınız) lalələr, əsasən, hətta həmişə çöldə bitən bir bitkidir. Bu, mənə, əslində, lalə adının nə cür güclü bir ad olduğunu xatırladır. Belə ki: lalə həm qulluq edilərək böyüdülə bilinər, həm də ana təbiətin qoynunda, yəni heç bir dəstək olmadan. Bir qadına veriləcək bundan daha gözəl ad ola bilərmi? Heç kəsin dəstəyi olmadan belə yaşamını davam etdirən bir gül.