format atmağı və kanal yığmağı bilən adam.
söz
Ölkəmizdə əksər hallarda "proqramlaşdırma" üzrə özünü inkişaf etdirməyə çalışan şəxs.
( Möhkəm səbrə malik olmaq və bu sahəyə güclü məhəbbət bəsləmək lazımdır. Əks halda uğursuzluq qaçınılmaz olur.)
injivari
tələbələrin son illərdə texnologiyanın inkişafı və humanitar elmlərdə yaranan sıxlıqla bağlı olaraq axın etdiyi ixtisas növü
darknessking