əgər ayrılığın yeni olduğu zamanlarda yuxunuzda yaxşı keçirdiyiniz günləri görürsünüzsə, oyandığınızda heç ayrılmamışsınız kimi gəlir adama. lakin bir müddət keçdiktən sonra yuxu keyliyinizi üstünüzdən atanda acı həqiqətlər ilə üz-üzə gəlirsiniz.
debian
Ayılanda ürəyimin çırpıntısını qulaqlarımla eşidirdim.
austen