kitabdan cümlələr

starrynight
Dedim: dünyada hər şey olur.Bəlkə doğurdan da məni nə maraqlandırdığını heç özüm də əməlli bilmirəm.Lakin nələrin məni qətiyyən maraqlandırmadığını çox dürüst bilirəm

Albert Camus-Yad