Tələbələrin, xüsusilə 1-ci kurs tələbələrinin qorxulu yuxusu. Bəziləri düşünür ki kəsilsə həyatı bitəcək.
interstellar
(bax: riyaziyyat) Vahidin müəyyən hissəsini göstərən ədəd. Adi kəsr. Onluq kəsr.
heisenberg
Universitetdə lazım olan keçid balını yığmadıqda yaranan akademik borc. Kəsri bağlamaq üçün yenidən imtahan verilməlidir.
marketingfather