kəndçi

debian
torpaq ananın vəfalı uşağıdır. doğulduğu, böyüdüyü torpaqlara xəyanət etməz. təbiətlə iç-içə yaşamağı bacarar, onu qoruyar və insanlığa faydalı bir formada istifadə edər.