iqtisadiyyat ilə əlaqəli düşüncələri nəzəriyyədə müzakirəsiz olan; ancaq praktikdə o qədər də həqiqətliliyi olmayan, böyük sosioloq, mütəfəkkir, kominist insanı.
rip