kafir

debian
inancsız mənasında istifadə edildiyi kimi, öz dinindən olmayan insanlara da deyilir. müsəlmanlar xristianlara, buddistlərə belə xitab edir.