yazdığı koda baxıb: "bu niyə işlədi ki, ala?" - deyə düşünən bədbəxtlər.
anyway, əsas işləyir.
louis pasteur