işləyərək iş axtarmaq

god dammit
işdən çıxıb iş axtarmaqdan daha yaxşıdır. insan iki şərtlə işləyərək iş axtarır.
1. hal hazırda işlədiyi işdən qovulma təhlükəsi olduğu üçün.
2. xərci qazancından çox olduğu üçün.
hər iki halda da işləyərək iş axtarmaq daha məntiqlidir.