iradə

abirsiz
özünüzə söz keçirmə halıdır. bəzən insan iradəsinə lazımı qədər dəyər verilməz. amma onun qarşısında heç bir şey dayana bilməz. nə təbiət nə də qaşqa bir insan.
bu başlıqdaki bütün entryləri gör