iradə

abirsiz
özünüzə söz keçirmə halıdır. bəzən insan iradəsinə lazımı qədər dəyər verilməz. amma onun qarşısında heç bir şey dayana bilməz. nə təbiət nə də qaşqa bir insan.