iqtisadiyyatin yaxsi olmasi_5720 deyə bir başlıq tapılmadı.