iqtisadi böhran

debian
kənardan ümidin kəsildiyi aşikar ikən daxili həllərin təcili olaraq ortaya qoyulmasını tələb edir. seçim nəticələri ilə korrelyasiyası azərbaycan'da təsadüfü olur. vərdişlər iqtisadiyyatda da siyasətdə də basqındır.

nəticə olaraq kapitalist nizamda gücsüzlərin piyada olaraq təqdim edildiyi, güclülərin isə izlədiyi " mat " edici bir həmlə.
god dammit
iş tapmaları arasında beş illik müddət olan bir ailənin müxtəlif növ fərdlərini, sevmədikləri uzun müddətli bir şeylər vəd etməyən işlərdə işləməyə məcbur edən bir təbiət hadisəsi, maliyyə dünyasının qasırğasıdır.