Nə qədər inkişaf etdirsək belə 30years'ı içinizdən otuz years olaraq oxumağa məhkum olduğumuz dil
l22aprell
Afrikalıların və hindlilərin daha gözəl ləhcə ilə danışdığı dil
moxorovicic