infrastruktur

debian
ölkəmizdə plansız işləyən inşaat fəaliyyətlərinin bir bölümünü əhatə edir. edildikən bir il sonra sökülüb boruları böyüdülən kanalizasiya xəttləri bunun ən gözəl nümunəsidir. başqa bir nümunə isə asfalt çəkilən bir yolu bir həftə sonra azərsunun gəlib qazmasıdır.