ilk görüş

abirsiz
bəzi insanların əlini ayağına dolaşdırıb mal edən, işinin əhli olan insanlar üçün isə normal qarşılanan insan həyatının vacib anlarından biridir.