1.yanvar (janus-qapılar tanrısı). bu ayla il açılır.2.february (februo - arınma,təmizlənmə). bu,romalılar üçün qurban və arınma ayı idi.3.mart (mars - müharibə allahı). əsgərlər üçün ilin başlanğıcı hesab olunurdu.4.aprel (aperire - açmaq). ağacların yarpaqlarını açdığı aydır. 5.may (maia - məhsuldarlıq ilahəsi). bitkilərin böyüməyə başladığı ay.6.iyun (juno - tanrıların kraliçası)7.iyul (julius caesar - roma imperatoru). o,təqvimi yenidən təşkil etdi.8.avqust(augustus - roma imperatoru). adını təqvimə salmaqla yuli sezar qədər önəmli olduğunu hesab edirdi.9.sentyabr (septem - yeddi).yeddinci ay(martdan başlayaraq).10.oktyabr (octo - səkkiz).səkkizinci ay.11.noyabr (novem - doqquz).doqquzuncu ay.12.dekabr (decem - on).onuncu ay.Davamını oxuyum...
chicxulub