digər xəlifələrə görə haqqı yeyilmiş xəlifədir. elə buna görə də sünni şiə ayrımı başlamışdır.
rip