birini sevməklə ondan əl çəkmək arasında olan incə xətt.
rip
Virusun yayılmağıyla tələbələrin dərsə olan baxışı
ladymeh