həsən sabbah

axilles
ilk terror təşkilatını qurub tərəfdarlarını tiryək ilə uyuşturub istədiyini etdirən, ələmut qalası ilə bütövləşmiş əzmli bir terrorist. cənnəti dünyada yaşatdığını deyərək tərəfdarlarının ağlını qarışdırıb. eyni zamanda tərəfdarlarını dövlət adamlarına sui-qəsdə təşviq edib və səlcuqlu imperatorluğunun qurulmasına mane olmağa çalışıb.